Säkerhet

Sunset Balcony är mycket stabil, kraftig och säker. Den tillverkas enligt certifierade metoder, är typgodkänd och följer gällande säkerhetsnormer (EG-typkontrollintyg / EC-type examination Certificate No. 0404/20/2547 av SMP/Svensk Maskinprovning, CE märkt och följer EN280 standard). Kopia på typintyget finns under foto och film. För mer information om säkerhet och typgodkännandet etc. kontakta Solutsikt AB (sol@solutsikt.se)

Räcke och grind på balkongen följer motsvarande krav som finns för trappor och balkonger samt är handikappanpassade (bredden på grindarna tillåter rullstol men måste lyftas upp eller att separat ramp anskaffas). Staketet runt Sunset Balcony på marken är en skyddsåtgärd för att förhindra att någon obehörig kan komma i närhet av lyftanordningen då den används. Det är viktigt att skyddsstaket liksom grind är säkrade vid användning.

Vid leverans av Sunset Balcony hålls en kortare utbildning i skötsel och säkerhet. Det finns tydliga instruktions- och varningsskyltar och medföljande vind- och höjdmätare som skall användas om det ej är vindstilla. Man skall ej använda balkongen om det blåser mer än 12m/sek (vind- och höjdmätare medföljer). Den får ej användas enskilt av barn eller personer under 18 år. Batteriernas laddning bör kontrolleras före användning (speciellt om de laddas via solceller). Vidare bör man ha med mobiltelefon för att kunna påkalla hjälp för ev. reservsänkning om fel skulle uppstå (görs enkelt vid marknivå). Jourtelefonnummer till lokalt serviceföretag (om man tecknar serviceavtal) finns angivet på skylt. Se vidare medföljande detaljerad bruksanvisning.