Engelsk – English Sunset Balcony PDF sept. 2019 folder

Tysk – German Sunset Balcony PDF folder

French – Francais Sunset Balcony PDF folder

Italian – Italiano Sunset Balcony PDF folder

Svensk – se engelska nya ovan (detta är gamla svenska broschyren)

TV-inslag 2018-11-26 på Östnytt, SVT app mfl TV-inslag
”Deras uppfinning ska ge lyft mot solen”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/deras-uppfinning-ska-ge-lyft-mot-solen

Film at Youtube:

Artikel i Gotlands Tidningar och Helagotland.se 2018-11-26
”De låter inte träden dölja utsikten”
(kontakta oss på sol@solutsikt.se  om du inte kommer åt artikeln)
https://www.helagotland.se/ekonomi/nu-kan-du-ha-kaffikalas-8-meter-upp-i-luften-15368015.aspx

Eller

”Nu kan du ha kaffikalas 8 meter upp i luften”
https://www.affarslivgotland.se/ekonomi/nu-kan-du-ha-kaffikalas-8-meter-upp-i-luften-hg15368015.aspx

Artikel i Gotlands Allehanda 2018-11-26  

”En ljus idé för skuggiga lägen”
(kontakta oss på sol@solutsikt.se om du inte kan se artikeln)